ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
Selection Votes 
ดีเยี่ยมมาก /Very satisfied 51%23 
ดีมาก /Somewhat satisfied 22%10 
ดี /Neither satisfied nor dissatisfied 13%
พอใช้ /Somewhat dissatisfied 0%
ควรปรับปรุง /Very dissatisfied 13%
45 total Comments Left About This Poll


Showing comments 1-3 of 3.

 Posted by boolean  July 29, 2019 at 3:09 pmFrom: (TH)   Report Abuse 
 
หาหน่วยงานในศาลากลางไม่เจอ ควรปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ยังเป็นรูปแบบเว็ปไซต์ยุคเก่า เข้าถึงได้ยาก
 Posted by พัฒนา  April 3, 2019 at 7:26 pmFrom: (TH)   Report Abuse 
 
อยากไห้ดูของตัวอย่างจังหวัดนครพนมครับ ทำได้ดีมากมีหลายฟังชั่น หลายรูปแบบข้อมูล
 Posted by -  September 11, 2018 at 5:13 pmFrom: (TH)   Report Abuse 
 
ลิ้งในหน่วยงานต่างๆ มีบางอันไม่ถูกต้อง
การใส่รูปประชาสัมพันธ์ ใส่ได้จำกัด
น่าจะมีรูปแบบเพิ่มเท่าไหรก็ได้
และการร้องเรียนควรมีการเพิ่มรูปใส่ประกอบการร้องเรียนได้


Add a Comment

Name:


Comment:
  • By posting, you consent to the information you provide in this form being displayed publicly, along with your detected country and/or state.
  • You further confirm that you have read and agree to Pollcode's terms of service.
  • Polls are subject to error and are for entertainment only.