Ποιός είναι πιο επικίνδυνος για τον Ελληνικό λαό;Ο Α.Σαμαράς ή ο Χρ.Ξηρός;

Polls are subject to error and are for entertainment only.